Deelsessies

Ben je benieuwd uit welke presentaties je een keuze kunt maken tijdens de deelsessies? Lees dan snel verder voor het gehele overzicht!

Deelsessie 1 - 14:00 - 14.20 uur

Thema Titel Spreker(s)
Gas Nieuw soort gereedschap door gasstoring Apeldoorn Suzanne van Vlerken,  Tonnie Scheurwater en Arno Adelerhof

Hoe tijdens de grote gasstoring in Apeldoorn het idee van een monteur en een uitvoerder werd geboren en dit resulteerde in het ontwikkelen van een nieuw apparaat.

Elektra Hoe gaat Liander "Proactief" om met mogelijke calamiteiten in het elektriciteitsnetwerk Kees Heida & Bas Braam

Welke afwegingen worden er gemaakt. Welke keuzes zijn gemaakt en welke oplossingen zijn beschikbaar.  

ET Oogst uit de proeftuinen Maarten van Blijderveen

Als Alliander zijn we in een aantal proeftuinen betrokken. Uit deze proeftuinen ontstaan een aantal concepten en producten (zoals bijv. Cablepooling en Cross-overs), die zeer waardevol kunnen worden voor Alliander en onze klanten. Wat is de Oogst en hoe kunnen we ze effectief gaan inzetten?

IT IT bij de EBA's Jeroen Scheer

Alliander heeft een flink aantal Emerging Business Area’s (EBA’s) in het leven geroepen. Allego, Tippiq, Hoom, MPare, DGO, Locol, EXE, en meer staan op de rol. Leer in deze sessie hoe hier op een innovatieve en slimme manier invulling aan gegeven wordt middels slimme technologie. Unieke software is ontwikkeld die klanten in staat stellen slimmer met hun energie om te gaan. Leer over Motown, Rex, de Slimme Energiebeurs, app-ontwikkeling, Hercules, EnergyWorx, WSO2 en nog veel meer.

 

Digitale Netten Inzicht en sturing vanuit de Liander Control Room Huibert Baud

Ervaar hoe we in het programma Versneld naar Digitaal Netbeheer integraal en bottom-up inzicht hebben verkregen in verwachte capaciteitsknelpunten in ons elektriciteitsnet in Flevoland en hoe we die ervaringen gaan toepassen in alle Liander regio’s. We nemen je mee in welke data en digitaliseringsoplossingen gaan helpen om die knelpunten op te lossen en wat de rol van de Liander Control Room daarin zal zijn. 

 

Deelsessie 2 - 14:30 - 14.50 uur

Thema Titel Spreker(s)
Gas Toekomst van gas en de gasinfrastructuur in de Nederlandse energievoorziening Pieter Mans

De veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit van het gasnet biedt een uniek voordeel  voor onze klanten en de Nederlandse maatschappij als geheel.

Elektra Smart Cable Guard, de on-line bewaker van het MS kabelnet Fred Steennis (DNVgl)

De presentatie gaat over een door Alliander, Enexis, Locamation en DNV GL ontwikkeld monitoring systeem voor MS kabels waarmee enerzijds partiële ontladingen komend van zwakke plekken kunnen worden gedetecteerd en gelokaliseerd, maar waarmee ook fouten (doorslagen) in de kabelverbinding kunnen worden gedetecteerd en gelokaliseerd, binnen 5 minuten nadat een fout optreedt. Het maakt daarbij niet uit of die fout optreedt in kabels die door die fout worden afgeschakeld of niet, de  grootte van de kortsluitstroom doet er ook niet toe. Repeterende fouten, sluimerende/verborgen fouten. Alles wordt real time waargenomen en onmiddellijk gemeld. Bovendien gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van 1 % van de kabellengte. Kan dit echt ???? Ja het kan echt. Dus ben jij erbij …….

IT Energieatlas Jeroen van Hooff en Herwin Stegeman

De EnergieAtlas is een unieke tool waarbij gebruikers (woningcorporaties, communities, gemeenten) inzicht krijgen in de prestaties van een wijk of woningvoorraad. De E-atlas geeft inzicht in het energieverbruik binnen een woningvoorraad waarvan Liander netbeheerder is. Door de cijfermatige gegevens in een energieverbruik en CO2-monitoringssysteeem te verwerken kunt u het effect van uw klimaatbeleid in opeenvolgende jaren volgen. Bijvoorbeeld voor en na de renovatie van een woningcomplex. Deze tool is op een zeer innovatieve manier opnieuw ontwikkeld en is klaar voor een re-launch. Leer de ins en outs van deze unieke tool.

ET Opslag als alternatief van een kabel in St. Maartensvlotbrug Peter Pos

In Noord Holland worden batterijen ingezet als goedkoper alternatief dan het traditioneel verzwaren van een aansluiting. Hoe werkt het en kan opslag op de ‘menukaart’ van Liander?

Digitale Netten Van digitalisering naar netbeheer Robin Hagemans en Werner van Westering

Zo’n slimme meter is mooi, maar dan moet je wel wat met de data doen! Hoe gebruiken deze en andere data die ontstaat vanuit de digitalisering om onze netten nóg beter te bouwen, beheren en besturen? Wat voor (wiskundige) technieken, modellen en informatiestromen komen hierbij kijken? En: Wat kunnen we al? 

Deelsessie 3 - 15:00 - 15.20 uur

Thema Titel Spreker(s)
Gas Niet destructief onderzoek van PE lassen Bart Roelofs & Johan Kuiphof

Uitleg NDO en de eerste praktijkresultaten

Elektra Asset Life Cycle Management en Levensloopplannen: in beeld en in control Richard Ruitenberg & Theo van Rijn

Liander beheert een enorme waarde aan Assets. Van kabels, leidingen tot gasontvangststations en vermogenstransformatoren. Deze moeten zo veilig en betrouwbaar mogelijk zijn, en zo lang mogelijk waarde genereren voor Liander. Asset Life Cycle Management helpt Assetmanagers hierbij. Dit gebeurt met name door speciaal in samenwerking met Liander ontwikkelde levensloopplannen. In deze sessie laten we zien wat levensloopplannen zijn en hoe het levensloopplan voor MS-installaties nu al waarde oplevert.

IT Powermatcher Alexander Krstulovic

Meer stroom van wind en zon is prima voor de CO2-reductie. Maar windturbines en zonnecellen leveren alleen als het waait of als de zon schijnt en vaak niet als de vraag het grootst is. Onze wasmachines draaien daarentegen elke maandag, bij elke weersgesteldheid ... dus: hoe stem je vraag en aanbod op elkaar af? Alliander en TNO ontwikkelde daarvoor de PowerMatcher. PowerMatcher kan bij de elektriciteitsproductie een sleutelrol spelen in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, van zowel kleinschalige installaties (HR/e ketels en warmtepompen) als grootschalige netwerken (reageren op windstilte boven Noordwest Europa of het opvangen van fluctuaties). Dit past goed bij de huidige trend van kleinschalige elektriciteitsproductie: individuele zonnecellen op het dak van een woning, windturbine bij boerderij, maar ook de opvolger van HR-ketel, de HR/E ketel, die naast warmte ook elektriciteit levert) en warmtepompen. Het principe is dat in een stroomnetwerk knooppunten komen en dat elk knooppunt een PowerMatcher bevat. Die neemt voortdurend besluiten om vraag en aanbod zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen op basis van informatie die aanbieders en vragers leveren. Leer in deze sessie hoe de PowerMatcher een belangrijke tool is in de energietransitie.

 

 

ET De tweede warmterevolutie (van gas naar duurzaamheid + opslag) Henk de Beijer

De eerste warmterevolutie was dat iedereen een gasketel kreeg, de tweede warmterevolutie is dat duurzaamheid + opslag het gastekort opvult.

Digitale Netten Cyber security voor het elektriciteitsnetwerk Erwin Kooi

Het elektriciteitsnetwerk is één van de belangrijkste onderdelen van de kritieke infrastructuur, toch worden er continu allerlei beveiligingslekken en problemen in de gebruikte software en systemen aangetroffen. Meer dan 1/3e van alle hackaanvallen in de wereld betreft energie-gerelateerde netwerken. Het is niet alleen nodig om technische maatregelen te nemen. De hele organisatie moet op een manier ingericht worden die ervoor zorgt dat aanvallen voorkomen worden, en als ze plaatsvinden dat we ze zeer snel ontdekken en ook snel en adequaat hierop reageren. Leer in deze sessie hoe Alliander dit op een succesvolle manier doet.

Deelsessie 4 - 15:30 - 15.50 uur

Thema Titel Spreker(s)
Gas Groen gasmobiliteit (Productie  > distributie en opslag > tankstations en auto’s) Zeljko Govedarica & Pelle Schlichting (OrangeGas)*

Een groeiend aantal tankstations kan groen gasinvoeders ruimte bieden

Elektra Leren van storingen Alex Middag & Stefan Lamboo

Heeft alles gewerkt zoals vooraf bedacht en zo ja, is dat het optimum?

IT Flexibel Schakel OVL met Open Smart Grid Platform Hans van Egmond

Hoe kan een open source aanpak voor smart grids en voor slimme toepassingen in de openbare ruimte leiden tot een versnelling van innovatie? Met het Open Smart Grid Platform is dit mogelijk en kunnen slimme objecten op eenvoudige wijze gemonitord en bestuurd worden.

ET Standaard net, Smart Home Michiel van Lumig & Ralph Bosch (Laborelec)

Door inpassing van PV, warmtepompen en elektrisch rijden wordt steeds meer van het elektriciteitsnet gevraagd. Door een kleine aanpassing van de kwaliteitseisen of door intelligentie en opslag toe te passen bij de klant kunnen we onze netten simpeler houden en toch deze transitie faciliteren. Hiermee wordt zowel de kwaliteit als leveringszekerheid gewaarborgd en netinvesteringen gereduceerd. Hoe een home energy management systeem dit zou kunnen bewerkstelligen zal worden getoond.

Digitale Netten CDMA heeft de toekomst Arjen Olde Damink & Kor de Groot

De afgelopen jaren hebben we jullie tijdens de technische dagen meegenomen in de strategie, technische uitgangspunten en planningen van het Alliander CDMA programma Wireless2All. In 2014 zijn we dit programma daadwerkelijk aan het realiseren. En hoe! Niet meer alleen, maar samen met Stedin bouwen we antenne locaties, transmissie netwerk, core netwerk, IT-omgeving en de nieuwe gezamenlijke organisatie. Daarbinnen ontwikkelen we met collega’s diverse toepassingen op dit netwerk zoals slimme meter, Flex-OVL, iMSR, PQ. Kom luisteren naar dit avontuur!